Lederutvikling

Lederutvikling

Kjetil Eikeset er filosof, psykolog og økonom og har i lang tid drevet med leder- og organisasjonsutvikling gjennom konsulentfirmaet B&E som er kjent for sine seminarer der klassiske og historiske perspektiver kombineres med moderne ledelsesteorier.

Eikeset har bred erfaring med både offentlige og private virksomheter. Han har jobbet med styrearbeid, konsernledergrupper, talentprogrammer og enkeltstående avdelinger.