Brukervilkårene

ble sist oppdatert 18.11.2019 

 

1. Innledning

Denne brukeravtalen med brukervilkår gjelder for bedriftsbrukere av tjenesten TAPP. Avtalen og vilkårene regulerer, all bruk, i tjenesten TAPP av Cultur Link AS. 

1.1 Definisjoner

Tjenestene tilbys henholdsvis som APP for reisende med Cultur Link AS.Brukere på appløsningen vil heretter omtales som «Personbruker». 

2. Registrering

2.1. Vilkår for registrering

Registrering og etablering av konto hos TAPP er kostnadsfritt for brukeren. For å kunne registrere en konto må Bruker akseptere TAPPs brukervilkår, personvernpolicy. 

  • E-post 

  • Fornavn 

  • Etternavn 

  • Telefonnummer

Kontoinformasjon kan til enhver tid endres eller utfylles etter Brukers eget ønske. 

3. Vilkår for bruk av tjenesten

3.1. Generelle vilkår

For å bruke Tjenestene godtar du at TAPP kan sende deg meldinger før og når du er ute på reise.

3.2. Forpliktelser for TAPP

Cultur Link AS forplikter seg til å tilby en trygg tjeneste i form av en mobilapplikasjonen og legge til rette for at Brukerne trygt skal kunne anvende tjenesten.

Ved rapportering om misbruk og uønsket adferd fra Bruker forplikter Cultur Link AS seg til uten ugrunnet opphold å undersøke rapporteringen.

Cultur Link AS forplikter seg til å levere god kundeservice til brukerne og sørge for minst mulig nedetid. 

3.3. Forpliktelser for bruker

Bruker forstår og aksepterer at Cultur Link ikke er forpliktet til å kontrollere å sjekke meldinger og varsler mens arrangementet pågår. 

3.4. Kundeservice

Ved å godta denne avtalen aksepterer du at Cultur Link As sender deg sms og varsler i appen og annen informasjon om endringer som kan påvirke bruk av tjenesten.

 

4. Personvern og databehandling

For å levere Tjenestene til deg behandler vi dine personopplysninger. For nærmere beskrivelse av hvordan vi samler inn disse, på hvilket grunnlag, samt hvordan vi bruker, behandler og beskytter dine opplysninger henviser vi til vår Privacy Policy.  

 

5. Ansvarsfraskrivelse 

Cultur Link AS garanterer ikke for eller har noen form for ansvar for at innholdet i Brukeres profiler er korrekt. Cultur Link AS har ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av at Bruker har gitt uriktig eller feilaktig informasjon på sin profil.

 

6. Endring av Brukervilkår

Cultur Link AS vil kunne gjøre endringer i både avtalen og tjenesten fra tid til annen. Dette kan for eksempel komme av nye funksjoner i tjenesten, nye lovkrav eller endringer i vår forretningspraksis. Brukere oppfordres derfor til å oppdatere seg på de til enhver tid gjeldende vilkår som ligger på hjemmesiden www.culturlink.no

 

7. Verneting 

Tvister som måtte oppstå i forbindelse med bruk av Tjenesten forutsettes løst i minnelighet mellom Cultur Link AS og Bruker.  

For det tilfelle at tvist ikke lar seg løse i minnelighet skal den fremlegges for de alminnelige domstoler for avgjørelse. Oslo tingrett er i den anledning rett verneting for enhver tvist som måtte springe ut av Tjenesten, herværende brukervilkår og vedlagte dokumenter. 

 

8. Kontakt

Ved spørsmål rundt  vilkårene eller andre ting vedrørende tjenestene kan Cultur Link AS kontaktes på vår nettside www.culturlink.no eller på e-post ved: eike@culturlink.no